Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. "ciasteczkach").

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorami Pana/Pani danych osobowych jest MH NET WORLD LTD z siedzibą 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, email: biuro@mojahurtownia.eu,


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a.      w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego mojahurtownia.eu ,

b.      w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym mojahurtownia.eu ,

c.        w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego mojahurtownia.eu,

d.      w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego mojahurtownia.eu oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym mojahurtownia.eu,

e.      w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta,

f.        w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych mojahurtownia.eu,

g.      w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego mojahurtownia.eu

h.      w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez MH NET WORLD LTD

i.        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu MH NET WORLD  LTD,

j.        w celach administracyjnych MH NET WORLD LTD będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu MH NET WORLD LTD


3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym ze MH NET WORLD LTD w realizacji zamówienia, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji usługi, podmiotom świadczącym usługi rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, prawne, ubezpieczenia przesyłki.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

a.      wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora,

b.      przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki,

c.       łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta,mojahurtownia.eu,

d.     gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,

e.      automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką przetwarzania cookies sklepu internetowego mojahurtownia.eu,

f.        przechowywanie danych osobowych przez administratora,

g.      wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu ? do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.


7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.


8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego mojahurtownia.eu i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.


10. Administratorzy danych nie korzystają z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.


11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego mojahurtownia.eu.